När man blir medlem i läkarprogrammets sektion Medicinska Föreningen blir man även medlem i Medicinska Fakultetens studentkår – Consensus. Den gemensamma avgiften 360 kr per helår (alternativt 190 kr per termin), vilken betalas genom att klicka här. Som medlem i Medicinska Föreningen

  • Stöder du utbildningsbevakningen och ökar studentinflytandet på läkarprogrammet
  • Stöder du MFs övriga arbeten med arbetsmiljö, samordning av inköp och läkarrockar och annat
  • Får chansen att delta på idrottsaktiviteter 5 gånger per vecka (MF-idrott)
  • Ger du ett kvitto på att du uppskattar allt som det studiesociala utskottet arrangerar. Till detta hör bland annat nollning, fester och bokbytardag.
  • Kraftigt reducerat pris på medlemskap i MIFL – Medicinska idrottsföreningen i Linköping.

Är du kanske själv intresserad av att arrangera evenemang eller diskutera utbildningsfrågor? Hör då av dig till respektive utskott!

Stödmedlemskap

Är du inte läkarstudent men vill stödja Medicinska Föreningens arbete ändå? Då kan du bli stödmedlem! Det blir du genom Consensus, se deras hemsida.