oktober 2012

Valnomineringssidan är öppen

I dagarna har valberedningen börjat informera i kurserna och strax är de även i din kurs på besök och berättar om vilka poster det går att söka inför höstens stundande sektionsval!