mars 2012

Valkampanjen är igång!

Har du funderat på vad du skall göra av all din lediga tid på läkarprogrammet? Vill du påverka din utbildning? Tycker  du att du har för få vänner?

Skälen att engagera sig i Medicinska Föreningens arbete kan vara många - och alla är lika bra!