december 2011

Nya invalda i Medicinska Föreningen inför kommande termin

 

En gång per termin byts halva MFs styrelse ut liksom en rad andra MF-associerade poster. Nedan följer en lista på studentrepresentanter som valdes in på förra veckans FUM för att representera er läkarstudenter från och med nästa termin.  

 

Medicinska Föreningens styrelse

Sekreterare - Per Bornefal

Studiesocial sekreterare – Linn Wedén 

Informationsansvarig – Hugo Sandberg