Hej alla glada läkarstudenter! Känner du att du behöver ett kul extraknäck? Se hit!
MF Linköping är glada att presentera ett nytt spännande samarbete med vår nu officiella partner BYON8 AB. Bolaget BYON8 har en vision om att skapa en jämlik sjukvård genom smarta digitala lösningar och artificiell intelligens. De arbetar just nu med en medicinsk A.I tjänst som heter AITOPYA. Man vill genom denna lösning digitalisera patientens upplevelse av vården och effektivisera arbetet för vårdpersonal. Detta genom att satsa på prevention, erbjuda videointeraktion med patient, automatisera triage, dokumentation och dessutom bidra med diagnosförslag till vårdpersonal vid konsultation. De kommer till våren vara aktiva på 20 kliniker i Sverige men även i Uganda där man bidrar till en mer jämlik sjukvård genom att erbjuda vård där det tidigare ej varit möjligt. Dessutom gör de en stor satsning på att denna typ av tjänst skall bli tillgänglig under utbildning för att kunna simulera patient-case och träna på sin diagnostiska förmåga.
Anledningen till att BYON8 och MF känner starkt för detta samarbete är att BYON8 vill bidra till en bättre vård men också utforskar den digitala vården i samarbete med universitet och erbjuder alternativa karriärer till läkarstudenter och vårdpersonal. E-hälsa är en del som berörs väldigt lite under utbildningen men som växer enormt inom vården. Det är viktigt att vi är förberedda på den förändring som just nu sker men även att vi som studenter och vårdpersonal är en del av utvecklingen så vi får framtida tjänster att fungera i dagens vårdapparat. BYON8 har tidigare haft presentationer och föreläsningar i samarbete med MF men detta blir alltså nästa steg! Grundaren och många i teamet på BYON8 har läkarbakgrund från Medicinska Fakulteten i Linköping och flertalet anställda är b.la läkare och läkarstudenter från Linköping och Karolinska Institutet i Stockholm. Dessutom är de med och driver läkarföreningsarbete på nationell nivå i införandet av en ny förening som går under namnet E-hälsoläkarföreningen. Vi tror därför och hoppas på att alla våra medlemmar och MF som sektion kan bygga något unikt som leder till en bättre framtida sjukvård i samarbete med BYON8. Har ni frågor eller om ni vill veta mer kan ni kontakta BYON8 på contact@byon8.com. Vi kommer också snart annonsera ut den föreläsning/workshop BYON8 kommer hålla under sektionsveckan där ni kommer få höra mer om vad de jobbar med och digitaliseringen av sjukvården.
Ni kan läsa mer om Byon8 på www.byon8.com och följa de på:
Facebook – @byon8eight
Instagram – @byon8
Twitter – @byoneight
Håll utkik för mer info kommer snart!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *