MedSex valberedning kan härmed presentera nomineringarna för Sexmästare-/inna och Skattmästare-/inna 19/20.

Sexmästare
Erik Modéus – kurs 1

Skattmästarinna
Knar Mikael – kurs 2

Under morgondagens fullmäktige kommer Sexmästare-/inna och Skattmästare-/inna 19/20 väljas in. Motkandidatur sker på plats.

Vi ses där!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *