Sektionsvecka, Medicinarbalen, Festivallen, “Släpp fram mig, jag är läkare” – Ja det är kort och gott mycket roligt som händer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *